Cocologics

ProCamera 8 + HDR

ProCamera 8 + HDR

  • 09/08/2015 00:08

Chỉ với mức giá $2.99, người dùng các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch đã có ngay một ứng dụng chụp ảnh chất lượng cao và chuyên nghiệp mang tên ProCamera 8 for iOS với công nghệ chụp ảnh HDR cao cấp.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com