Code For Family

Tao Quan Flap

Tao Quan Flap

  • 13/08/2015 13:37

Theo phong tục của người Việt Nam thì ngày 23/12 (hay còn gọi là 23 tháng Chạp) thì các gia đình thường làm lễ tiễn ông Táo chầu Trời. Theo quan niệm của người Việt thì ông Táo là người coi sóc bếp lửa trong gia đình sẽ cưỡi cá chép bay về trời, thay mặt gia chủ bẩm báo mọi sự trong gia đình năm cũ đã qua.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com