Code Sector

Audio Sliders

Audio Sliders

  • 28/07/2015 11:41

Audio Sliders là một trình điều khiển âm lượng, có thể điều chỉnh nhỏ hơn 5 lần so với Windows.


TeraCopy

TeraCopy

  • 10/07/2015 15:09

TeraCopy sẽ giúp bạn tăng tốc độ sao chép khi phải thường xuyên chuyển lượng lớn dữ liệu và phải dừng lại quá trình để thực hiện những nhiệm vụ chuyên sâu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com