Codegent


Tap & Say – Speak Phrase Book for travelling the world

Tap & Say – Speak Phrase Book for travelling the world

  • 15/08/2015 17:24

Tap & Say for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng sách thành ngữ và cụm từ hữu ích, đa ngôn ngữ và hoàn toàn miễn phí.


Learn Korean Phrasebook

Learn Korean Phrasebook

  • 08/08/2015 22:45

Learn Korean Phrasebook là công cụ giúp bạn học tiếng Hàn Quốc. Với hơn 200 cụm từ cần thiết cho du lịch ở Hàn Quốc, công cụ rất lý tưởng cho khách du lịch, kinh doanh và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Hàn Quốc.


Learn Chinese Mandarin Phrases

Learn Chinese Mandarin Phrases

  • 08/08/2015 10:52

Learn Chinese Mandarin Phrases là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Trung Quốc, công cụ có tới hơn 200 cụm từ hữu ích. Learn Chinese Mandarin Phrases thực sự cần thiết cho du khách đến Trung Quốc và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Trung Quốc.


Learn Bahasa Indonesian

Learn Bahasa Indonesian

  • 08/08/2015 05:00

Learn Bahasa Indonesian là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Indonesia, công cụ có tới hơn 200 cụm từ hữu ích. Learn Bahasa Indonesian thực sự cần thiết cho du khách đến Indonesia và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Indonesia.


Learn Vietnamese Phrasebook

Learn Vietnamese Phrasebook

  • 08/08/2015 04:58

Learn Vietnamese Phrasebook là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Việt Nam, công cụ có tới hơn 800 cụm từ hữu ích. Learn Vietnamese Phrasebook thực sự cần thiết cho du khách đến Việt Nam và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Việt Nam.


Learn German Phrasebook

Learn German Phrasebook

  • 08/08/2015 04:57

Learn German Phrasebook là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Đức, công cụ có tới hơn 800 cụm từ hữu ích. Learn German Phrasebook thực sự cần thiết cho du khách đến Đức và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Đức.


Learn French Phrasebook

Learn French Phrasebook

  • 08/08/2015 04:54

Learn French Phrasebook là tiện ích hữu hiệu dành cho những du khách đến thăm Pháp hay đơn giản là những ai yêu thích học thứ tiếng này để bắt đầu quá trình học. Cuốn sách bao gồm hơn 800 cụm từ cùng với phát âm của người bản xứ vì vậy người sử dụng sẽ dễ dàng hiểu được nội dung.


Learn Spanish Phrasebook

Learn Spanish Phrasebook

  • 08/08/2015 04:44

Learn Spanish Phrasebook là tiện ích hữu hiệu dành cho những du khách đến thăm Tây Ban Nha hay đơn giản là những ai yêu thích học thứ tiếng này để bắt đầu quá trình học. Cuốn sách bao gồm hơn 800 cụm từ cùng với phát âm của người bản xứ vì vậy người sử dụng sẽ dễ dàng hiểu được nội dung.


Learn Japanese Phrasebook

Learn Japanese Phrasebook

  • 08/08/2015 04:31

Learn Japanese Phrasebook là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Nhật Bản, công cụ có tới hơn 200 cụm từ hữu ích. Learn Japanese Phrasebook thực sự cần thiết cho du khách đến Nhật Bản và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Nhật Bản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com