CodeLathe LLC

Tonido File Access Share Sync

Tonido File Access Share Sync

  • 08/08/2015 09:12

Tonido for Android là ứng dụng đám mây cá nhân hàng đầu dùng để truy cập, chia sẻ và đồng bộ tất cả bộ sưu tập dữ liệu, ảnh, nhạc và video trong máy tính, TonidoPlug ở bất kỳ nơi nào. Nó hoàn toàn miễn phí.FileCloud – Enterprise File Sharing

FileCloud – Enterprise File Sharing

  • 04/08/2015 23:35

FileCloud for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng chia sẻ tệp tin cấp doanh nghiệp, hữu ích và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com