Codeproof Technologies Inc

Codeproof MDM

Codeproof MDM

  • 15/08/2015 18:01

Mobile Security & Cloud MDM for iOS (hay còn gọi là Codeproof) là ứng dụng bảo mật và lưu trữ đám mây chuyên nghiệp, tiện ích, được cung cấp miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com