cohortor.org

Tuner – gStrings Free

Tuner – gStrings Free

  • 08/08/2015 12:56

Tuner – gStrings Free for Android là một điều chỉnh âm cho violin, guitar, hay các nhạc cụ khác dành cho điện thoại Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com