Coldwave Technologies LLC

PicWall

PicWall

  • 07/08/2015 06:45

PicWall là ứng dụng cung cấp một bức tường ảo để treo các bộ sưu tập ảnh yêu thích của bạn và đưa một số hiệu ứng đẹp mắt vào chúng. Bạn có thể crop, scale, xoay, thêm hàng loạt khung hình và bộ lọc trên mỗi bức ảnh để tạo ra các bức ảnh ghép tốt nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com