Collagics Labs

Collagics Photo Mosaic

Collagics Photo Mosaic

  • 10/08/2015 20:14

Ứng dụng Android đầu tiên có khả năng tạo ảnh mozaic bằng cách hiệu quả với chất lượng cao. Đây là ứng dụng duy nhất để tạo ảnh ghép mozaic đã tự làm mới cách tạo ảnh ghép của mình, cung cấp nhiều cách mới để người dùng tạo ảnh theo ý mình. Thử những hiệu ứng và hình khối khác nhau và bức ảnh ghép mozaic tuyệt vời sẽ được tạo ra.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com