COLLESTA, Inc.

eliteCamera Free Edition

eliteCamera Free Edition

  • 08/08/2015 20:54

eliteCamera Free Edition for iOS là một ứng dụng chụp ảnh với hệ thống bộ lọc và hiệu ứng ảnh phong phú, được cung cấp miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com