Comcast Interactive Media

XFINITY TV Remote

XFINITY TV Remote

  • 10/08/2015 14:27

Xfinity TV là ứng dụng tìm kiếm các chương trình và phim yêu thích, điều khiển TV và lịch trình ghi âm DVR. Xfinity TV có khả năng quét các kênh tại địa phương thông qua trung tâm, đem lại cho bạn một chiếc TV đích thực nhỏ gọn và tiện lợi. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn có khả năng ghi lại chương trình vào bộ nhớ để có thể xem vào lúc khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com