ComcSoft

iZip – Zip Unzip Unrar Tool

iZip – Zip Unzip Unrar Tool

  • 15/08/2015 16:26

iZip for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một chương trình nén và giải nén tin cậy, hữu ích và hoàn toàn miễn phí.


iZip

iZip

  • 08/08/2015 04:21

iZip là một công cụ quản lý tập tin ZIP trên Android. iZip giúp bạn dễ dàng nén và trích xuất các nội dung bên trong các tập tin nén định dạng ZIP.


Contact Manager – Manage Contacts

Contact Manager – Manage Contacts

  • 08/08/2015 04:02

Contact Manager for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý số liên lạc thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


PowerReader – Document & Book Reader

PowerReader – Document & Book Reader

  • 07/08/2015 20:21

PowerReader for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình đọc văn bản và sách tiện lợi, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


iSafeBox – Data Guard

iSafeBox – Data Guard

  • 05/08/2015 04:51

iSafeBox là một “két an toàn” cho các tập tin quan trọng và dữ liệu cá nhân trên iPhone/iPad của bạn. Công cụ bảo vệ các tập tin, hình ảnh, mật khẩu và thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng mã hóa rất an toàn. Bạn có thể nhập các tập tin/hình ảnh từ Photo Album, Dropbox, iCloud, Email, và những ứng dụng khác.


iTransfer – File Upload / File Download Tool

iTransfer – File Upload / File Download Tool

  • 05/08/2015 00:14

iTransfer for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một công cụ tải lên và tải xuống tệp tin thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Power PDF – Create, View, Modify PDF Files

Power PDF – Create, View, Modify PDF Files

  • 05/08/2015 00:13

Power PDF for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý PDF toàn diện, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com