comiXology

Comics – Read Comic Books, Graphic Novels & Manga

Comics – Read Comic Books, Graphic Novels & Manga

  • 13/03/2016 03:47

Comics by Comixology for iOS là một trong những ứng dụng đọc eBook tốt nhất trên App Store, hỗ trợ đọc truyện tranh, tiểu thuyết, Manga… miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com