Commind

Notification Bubbles Free

Notification Bubbles Free

  • 09/08/2015 17:29

Đây là phiên bản miễn phí của Notification Bubbles Wallpaper for Android, người dùng có thể nâng cấp lên phiên bản mất phí ($0.99), có chứa nhiều bóng màu hơn, đếm số lượng bong bóng xuất hiện và “my darling heart”!.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com