COMODO Security Solutions

Battery Saver – Free

Battery Saver – Free

  • 10/08/2015 05:26

Battery Saver Free for Android là ứng dụng quản lý và tiết kiệm pin miễn phí cho các thiết bị Android. Battery Saver Free hỗ trợ tối đa hóa tuổi thọ của pin trong điện thoại và máy tính bảng Android.


COMODO Cloud

COMODO Cloud

  • 09/08/2015 10:14

Comodo Cloud for Android là ứng dụng cung cấp dịch vụ đám mây miễn phí cho các thiết bị Android.


Comodo Anti Theft

Comodo Anti Theft

  • 08/08/2015 16:35

Anti Theft Free for Android là ứng dụng chống trộm miễn phí cho các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com