Compelson Labs

Contacts Optimizer

Contacts Optimizer

  • 13/10/2015 16:00

Contacts Optimizer là một ứng dụng quản lý danh bạ rất thông minh, cho phép người dùng dễ dàng loại bỏ các liên lạc bị trùng lặp, chỉnh sửa và di chuyển liên lạc từ tài khoản này sang tài khoản khác.


Phone Copier

Phone Copier

  • 12/10/2015 12:00

Phone Copier cho Android là ứng dụng hữu ích cho phép người dùng di chuyển dữ liệu bao gồm cả danh bạ và tin nhắn sang một thiết bị khác (PC, Android và iPhone) và ngược lại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com