Compelson

MOBILedit! Lite

MOBILedit! Lite

  • 13/03/2016 04:15

MOBILedit! Lite for iOS là ứng dụng hỗ trợ kết nối iPhone/iPad với máy tính cá nhân, phục vụ cho công việc sao chép, đồng bộ và quản lý dữ liệu trên nhiều nền tảng khác nhau.


Contacts Optimizer Pro

Contacts Optimizer Pro

  • 13/03/2016 03:57

Contacts Optimizer Pro for iOS là công cụ quản lý danh bạ iPhone/iPad hiệu quả và miễn phí, giúp người dùng tổ chức danh sách số liên lạc một cách tối ưu nhất trên thiết bị di động.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com