Computerinsel

PhotoLine

PhotoLine

  • 25/06/2015 10:45

PhotoLine là trình biên tập ảnh khá toàn diện: hỗ trợ văn bản, vector và ảnh đa lớp


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com