Concrete Software, Inc.

Jellyflop!

Jellyflop!

  • 12/08/2015 15:00

Hãy giúp Jelly tìm đủ lông và phương tiện để có thể bay lên bầu trời trong game hành động thú vị Jellyflop for Android. Vẽ các đường bằng cách lướt ngón tay và để lực hấp dẫn thực hiện công việc còn lại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com