Connectify me

Connectify Hotspot

Connectify Hotspot

  • 09/07/2015 08:55

Với ứng dụng Connectify Hotspot bạn có thể dễ dàng biến chiếc PC cài Windows thành một điểm phát tín hiệu không dây WiFi


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com