Contrast

Group Text+

Group Text+

  • 07/08/2015 03:19

Tạo và gửi tin nhắn văn bản nhanh hơn bao giờ hết với Group Text+ for iOS – ứng dụng gửi tin nhắn hàng loạt và miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.



Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com