Cook App Pty Ltd

Cook

Cook

  • 16/08/2015 00:05

Cook for iPad cung cấp cho người dùng một ứng dụng cẩm nang nấu ăn điện tử hữu ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com