COOKPAD Inc.

Cookpad – The best place to share recipes

Cookpad – The best place to share recipes

  • 17/08/2015 14:01

Cookpad for iOS là một cộng đồng người dùng yêu thích nấu ăn, nơi mọi người có thể chia sẻ và tìm các công thức chế biến món ăn độc đáo ngay trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com