CoolApp

InstaVideo-slideshow for Instagram

InstaVideo-slideshow for Instagram

  • 05/08/2015 19:41

InstaVideo for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một chương trình thiết kế slide show ảnh miễn phí cho Instagram.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com