CoolRecordEdit

Free Sound Recorder

Free Sound Recorder

  • 07/08/2015 08:43

Free Sound Recorder là phần mềm miễn phí cho phép bạn ghi lại bất kỳ âm thanh nào và lưu trữ chúng dưới dạng files MP3, WMA hay WAV.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com