Coolsoft

Cool Paint

Cool Paint

  • 28/07/2015 15:16

Cool Paint là một phần mềm linh hoạt, dễ sử dụng giúp vẽ và chỉnh sửa tranh ảnh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com