Cosmotek

Photomania DX

Photomania DX

  • 23/06/2015 10:53

Photomania DX là phần mềm xử lí ảnh miễn phí mà dung lượng lại rất nhẹ so với các phần mềm khác cùng chức năng


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com