CoSoSys Ltd.

Endpoint Protector MDM Client

Endpoint Protector MDM Client

  • 09/08/2015 23:21

Endpoint Protector Mobile Device Management cung cấp công cụ quản lý di động toàn diện dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Công cụ cho phép phòng IT của bạn dễ dàng quản lý các thiết bị Android nhằm đảm bảo chính sách bảo mật đúng đắn được thiết lập và thực thi. Endpoint Protector được cung cấp cho các doanh nghiệp như là ứng dụng ảo hoặc phần cứng để triển khai nhanh chóng, dễ sử dụng thông qua giao diện dựa trên web trực quan và khả năng mở rộng của nó.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com