CoverMe, Inc.

CoverMe Private Texting Messenger

CoverMe Private Texting Messenger

  • 15/08/2015 18:04

CoverMe for iOS giúp bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng một cách an toàn, tiện lợi. Ứng dụng được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com