Cozi Inc.

Cozi Family Organizer

Cozi Family Organizer

  • 09/08/2015 17:14

Quản lý dễ dàng mọi việc trong cuộc sống của bản thân và gia đình bằng ứng dụng Cozi Family Calendar & Lists for Android – ứng dụng đã đoạt giải ứng dụng tốt nhất hạng mục ứng dụng dành cho gia đình và đứng đầu top ứng dụng cần phải có cho cuộc sống tốt hơn, bình chọn bởi chương trình The TODAY Show.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com