Cozi

Cozi Family Organizer

Cozi Family Organizer

  • 07/08/2015 23:44

Cozi Family Organizer for iOS cung cấp một công cụ tổ chức cuộc sống gia đình tiện ích, đa chức năng và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com