Craig Petzel

Plug In Launcher

Plug In Launcher

  • 08/08/2015 12:57

Bạn có muốn mỗi khi cắm tai nghe vào chiếc máy Android của mình thì trình nghe nhạc sẽ tự động được mở lên không? Nếu có thì phần mềm Plug In Launcher chính là thứ bạn cần. Chương trình cho phép bạn chọn bất cứ phần mềm nào sẽ được bật khi bạn cắm sạc USB hay tai nghe vào máy.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com