CraveApp Designs

File Pod

File Pod

  • 12/03/2016 22:53

File Pod for iOS là ứng dụng quản lý file toàn diện và miễn phí trên iPhone, iPad, iPod Touch. File Pod giúp bạn tổ chức các tệp tin ảnh, văn bản và nhạc trong cùng một vị trí, thuận tiện cho việc truy cập hay chia sẻ khi cần.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com