Crazy Labs

Airheads Jump

Airheads Jump

  • 23/08/2015 09:01

Giải trí cuối tuần và giết thời gian cực kỳ hiệu quả với Airheads Jump for iOS – game hành động phong cách Endless Run miễn phí trên nền tảng đồ họa rực rỡ sắc màu và âm thanh sôi động.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com