CreationPal

SportyPal

SportyPal

  • 09/08/2015 16:33

SportyPal for Android là công cụ rèn luyện thể dục toàn diện, dùng để theo dõi quá trình chạy, đạp xe, leo núi hoặc thực hiện các bài tập thể dục ở bất kỳ loại nào. Ứng dụng này sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe và điều kiện vóc dáng. Duy trì vóc dáng cơ thể bằng việc sử dụng điện thoại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com