CRinUS

Easy Sync

Easy Sync

  • 10/08/2015 15:21

Dễ dàng đồng bộ hóa ảnh của bạn bè trên Facebook với liên lạc trong điện thoại. Mỗi một người bạn có thể thêm như một liên lạc mới hoặc link tới liên lạc đã có trong điện thoại. Sau khi họ được link, chỉ với một lần chạm, tất cả các bức ảnh sẽ được đồng bộ hóa tới điện thoại. Người dùng sẽ không còn quên việc cập nhật ảnh của bạn bè.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com