Cristiano Tagliamonte

Sanity

Sanity

  • 09/08/2015 11:05

Sanity for Android là ứng dụng giúp người dùng thực hiện cuộc gọi tốt hơn, dễ dàng hơn và lành mạnh hơn. Sanity là ứng dụng trợ lý cá nhân cho bạn để:


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com