CronlyGames Inc.


Tank 90 for iOS

Tank 90 for iOS

  • 16/08/2015 17:07

Tank 90 for iOS là tựa game bắn tăng cổ điển và vô cùng hấp dẫn trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Trò chơi được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên cửa hàng App Store.


Tank 90

Tank 90

  • 11/08/2015 09:27

Bạn điều khiển một chiếc xe tăng, phải tiêu diệt xe tăng địch ở mỗi cấp, trong đó nhập vào sân chơi từ phía trên của màn hình. Các xe tăng địch cố gắng để tiêu diệt căn cứ của người chơi (thể hiện trên bản đồ như một con chim, con đại bàng hoặc Phoenix), cũng như các xe tăng của con người. Một mức độ hoàn thành khi người chơi tiêu diệt tất cả 20 xe tăng của đối phương, nhưng trò chơi kết thúc, nếu cơ sở của người chơi bị phá hủy hoặc người chơi sẽ mất tất cả cuộc sống có sẵn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com