CROOZ, Inc.

Card King: Dragon Wars

Card King: Dragon Wars

  • 16/08/2015 18:56

Card King: Dragon Wars for iOS là tựa game chiến thuật thẻ bài đậm chất hành động với sự xuất hiện của hệ thống thẻ bài phong phú, trại huấn luyện thú cưng và chế độ chiến đấu PvP sôi động.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com