Crowded Road

Security Cam with Dropbox & YouTube Sync

Security Cam with Dropbox & YouTube Sync

  • 05/08/2015 06:31

Đúng như tên gọi của mình, Security Cam sẽ biến chiếc iPhone, iPod touch của bạn thành một chiếc camera an ninh để chụp hình và ghi video ở những khu vực nhạy cảm. Bạn có thể cài đặt tần suất ghi hình sau mỗi một khoảng thời gian nào đó, hoặc cài đặt cho máy tự động ghi hình khi trong phòng có tiếng động hoặc có sự di chuyển xuất hiện trong khung hình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com