CrystalGraphics

PowerPlugs Transitions for PowerPoint

PowerPlugs Transitions for PowerPoint

  • 17/07/2015 09:55

PowerPlugs Transitions for PowerPoint giúp bài trình diễn của bạn sẽ trở nên sinh động và đặc sắc với những hiệu ứng 3D.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com