CTSOFT

Giới hạn thời gian cuộc gọi

Giới hạn thời gian cuộc gọi

  • 10/08/2015 07:18

Phần mềm Giới hạn thời gian cuộc gọi này vô cùng hữu ích với những người hay mải mê “buôn điện thoại”, sẽ không còn tình trạng mải buôn quá mà hết sạch cước điện thoại, hay cứ vừa gọi vừa theo dõi thời gian gọi. Với sự giúp đỡ của phần mềm này bạn thoải mái buôn, khi hết thời gian đặt trước sẽ tự động ngắt cuộc gọi giúp bạn!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com