Culinate, Inc.

Hello Cupcake!

Hello Cupcake!

  • 16/08/2015 05:28

Hello Cupcake! for iOS là một ứng dụng tuyệt vời dành cho người đam mê làm bánh bông lan, với phần hướng dẫn chi tiết, video và ảnh minh họa trực quan. Ứng dụng được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com