Cuong Nguyen

jMaggram – stylish photo collages

jMaggram – stylish photo collages

  • 08/08/2015 23:11

jMaggram for iOS là ứng dụng tạo ảnh cắt dán phong cách, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com