Curator & Co Ltd.

Curator – collect, organise, present

Curator – collect, organise, present

  • 08/08/2015 01:41

Curator for iPad là ứng dụng quản lý ghi chú trực quan bằng hình ảnh, tiện lợi và hoàn toàn miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com