CurveFish

Fantasy LockScreen

Fantasy LockScreen

  • 09/08/2015 21:50

Fantasy LockScreen là widget đơn giản, cho phép bạn nhanh chóng kích hoạt LockScreen chỉ với một lần kích. Khi cửa bị đóng – Lock là ON, nếu không nó sẽ là OFF. Hãy chắc chắn rằng bạn không sử dụng nó với các ứng dụng khác như AutoLock.


ProcessManager Full Version

ProcessManager Full Version

  • 09/08/2015 21:48

Ứng dụng này cho phép bạn quản lý các process đang chạy, thoát ứng dụng để tăng tốc điện thoại và tiết kiệm pin.


AppControl

AppControl

  • 09/08/2015 21:43

Appcontrol là ứng dụng hoạt động nhanh và rất dễ sử dụng để quản lý điện thoại Android. Ứng dụng này cho phép người dùng quản lý các ứng dụng và widget có trên điện thoại di động. Bạn có thể lọc chúng theo tên, kích cỡ và ngày tháng. Sao lưu và phục hồi từ thẻ SD. Giao diện của ứng dụng rất linh hoạt và nhanh chóng. Với ứng dụng quản lý này, người dùng có thể sao lưu tất cả hoặc một vài ứng dụng hay trò chơi trong cùng lúc, xem ứng dụng nào đã được sao lưu và ứng dụng nào chưa.


AppRemover

AppRemover

  • 07/08/2015 22:59

AppRemover là công cụ giúp gỡ bỏ cài đặt cho điện thoại Android cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com