Cynapse

Phlo – Quick web search browser

Phlo – Quick web search browser

  • 05/08/2015 07:31

Phlo for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình duyệt web tìm kiếm nhanh, thông minh và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com