d0lph1nk1ng

SyncSMS

SyncSMS

  • 07/08/2015 23:30

SyncSMS cho phép bạn đồng bộ hóa các message giữa điện thoại Android 2.1+ và máy tính bảng Android 2.1+ chỉ có 3G hoặc chỉ Wifi. Ứng dụng anfy cho phép bạn nhận SMS trên máy tính bảng đã gửi hoặc nhận từ điện thoại. Bên cạnh đó, ứng dụng này cho phép bạn gửi SMS trên máy tính bảng (copy sang điện thoại và gửi bằng điện thoại). Người dùng sẽ cần đăng nhập một tài khoản Dropbox để có thể lưu trữ SMS khi đồng bộ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com