DabKick Inc

DabKick – sync watching media together

DabKick – sync watching media together

  • 13/03/2016 02:59

DabKick for iOS là ứng dụng liên lạc kiểu mới cho các bạn trẻ, nơi mọi người có thể trò chuyện nhóm, stream và đồng bộ trải nghiệm xem nội dung đa phương tiện cùng với nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com