daeva112

Belle UI Icon Pack

Belle UI Icon Pack

  • 11/10/2015 17:00

Belle UI Icon Pack cho Android là gói biểu tượng (Icon pack) đặc biệt được phát triển dành cho các thiết bị Android, kể cả smartphone và máy tính bảng. Ứng dụng này sở hữu bộ sưu tập hơn 1350 biểu tượng ứng dụng, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi các icon theo ý muốn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com